• awesome images 0(506) 281 08 09
  • info@eplusturkiye.org

Küresel Kültürel İlişkiler Programı (GCRP) Başvurularınızı Bekliyor

Küresel Kültürel İlişkiler Programı (GCRP) anlamlı bağlantılar oluşturmak ve kültürler arası işbirliklerini tartışmak için dünyanın dört bir yanından uygulayıcıları bir araya getiren eşsiz bir fırsattır.

2024 yılı edisyonu, kültürel ve yaratıcı profesyoneller ile daha güvenli toplumlar oluşturma alanında çalışanlara disiplinler arası ve kültürler arası işbirliğine katılmaları için çağrıda bulunuyor. Program, 25-28 Kasım 2024 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenecek ve İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, becerilerini geliştirme, bilgilerini artırma ve uluslararası ağlar kurma şansına sahip olacaklar.

Uygun Katılımcılar:

  1. Kültürel ve Yaratıcı Sektör Profesyonelleri: Mimarlık, görsel-işitsel ve sinema, kitap ve yayıncılık, kültürel miras, kültürel yönetim, tasarım, medya, müzik, sahne sanatları ve görsel sanatlar gibi alanlar dahil.
  2. Daha Güvenli Toplumlar Oluşturma Alanında Çalışan Profesyoneller: Çatışma ve çatışma sonrası bölgeler, barış inşası, arabuluculuk, çatışma sonrası travma iyileşmesi, dinler arası diyalog, insan hakları, marjinal gruplarla çalışma, sosyal adalet, sığınma, göç, doğal afetlere yanıtlar ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlar dahil.

Katılımın Faydaları:

  • Disiplinler arası ve kültürler arası işbirliği becerilerini geliştirme.
  • Benzer zorluklarla karşılaşan küresel profesyonellerle işbirliği yapma.
  • Kültür ve daha güvenli toplumlar konularında derinlemesine tartışmalara katılma ve eşler arası öğrenme.
  • Uzun vadeli ağ oluşturma için GCRP mezunları topluluğuna katılma.

Gereksinimler:

  • Küresel veya kültürler arası işbirliğinde en az üç yıllık deneyime sahip 25-39 yaş arasında olmak.
  • 25-28 Kasım 2024 tarihleri arasında programa ve Marakeş seyahatine katılabilmek.
  • Kamu, özel veya sivil toplum kuruluşlarında çalışıyor ya da serbest çalışan olmak.

Son Başvuru Tarihi: 14 Temmuz 2024

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

Eğitim alıntıdır ve yaygınlaştırma amacıyla paylaşılmıştır. Çalışma www.eplusturkiye.org sorumluluğunda değildir. Detaylar ve çok daha fazlası için çalışmayı yapan kurum ile iletişime geçmenizi öneririz.

Bizi takip etmeyi unutma! 
-InstagramFacebookTwitterThreadsTelegramWhatsapp Duyuru Kanalı

Yorum Yap