• awesome images 0(506) 281 08 09
 • info@eplusturkiye.org
 • Anasayfa
 • Her Yerde Geometri Öğrenirim Öğretirim Projesi - E+ Türkiye

TÜBİTAK 4004 – CANİK / HER YERDE GEOMETRİ ÖĞRENİRİM, ÖĞRETİRİM PROJESİ HAKKINDA

Her Yerde Geometri Öğrenirim Öğretirim Projesi Amacı: Okullarda geometri öğretimini en temel amacı öğrencinin günlük yaşamda geometri ile ilgili karşılaştığı problemleri ve durumları yukarıda bahsedilen kavramları kullanarak çözebilmesidir. Bunun olabilmesi için öğrencinin geometrik düşüncesinin geliştirilerek geometri öğreniminin desteklenmesi gerekmektedir. Bu noktada en büyük görev; öğrenciyi tanıyan, var olan bilgisini belirleyebilen ve ona klavuzluk yapabilecek öğretmenlere düşmektedir.(Yiğit Kokunkaya,2020) Bu rehberliği ilkokul seviyesinde yapabilecek olan kişilerde sınıf öğretmenleridir. Sınıf öğretmenleri çocukların öğrenme yollarına uygun bir şekilde öğretimi planlarlar, düzenleyebilir, uygulayabilir ve değerlendirebilirler. Özellikle sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma ve öğrenme yollarını öğreten kişi olmalıdır.Geleneksel öğrenme ortamlarında tüm öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak dersleri planlamak çok zordur. Bu zorluğu kısmen de olsa teknoloji ortadan kaldırmaktadır.  Ancak kırsal kesimlerde çalışan öğretmenlerin bilişim sınıfı veya sürekli internete ulaşımları çoğunlukla mümkün değildir. Ayrıca bu imkanlara sahip olan öğretmenlerimizde var olan teknolojik imkanları nasıl kullanacakları bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Bu proje de kırsal kesimde çalışan sınıf öğretmenlerine ellerindeki imkanlara uygun olarak yapabilecekleri farklı geometri öğrenme ortamları hazırlama bilgisi verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda;

·        Matematik alt dallarından geometrik bilginin ilkokul sınıf öğretmenleri ve öğrencileri ile buluşturulması,

·        Matematik okuryazarlığınının ilkokul sınıf öğretmenleri ve öğrencileri artırılması ve yaygınlaştırılması,

·        Matematiksel bilginin yukarıda bahsedilen yöntemlerle görselleştirilerek etkileşimli uygulamalar ile anlaşılır bir biçimde kazandırılması

·        Sınıf öğretmenlerinin ve ilkokul öğrencilerinin bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma, modelleme ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini sağlaması

amaçlanmıştır.

Her Yerde Geometri Öğrenirim Öğretirim Projesi Hedef kitle: Samsun ili ilçelerinde kırsal kesimde (köy okullarında) görev yapan 24 sınıf öğretmeni oluşturacaktır.

Hedef kitle seçim kriterleri;

 • Kırsal kesimde (köy okullarında) çalışan sınıf öğretmeni olmalarına,
 • Katılımcıların olabildiğince Samsun ilinin farklı ilçelerden seçilmesine,
 • Katılımcıların daha önce TÜBİTAK 4004 kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılımcı olarak katılmamış olmasına,
 • Katılımcıların seyahat ve doğa eğitimine engel bir sağlık sorunun olmamasına,
 • Katılımcıların geometri öğretimine ve sınıf dışı öğrenme alanlarında öğretim yapmaya istekli olmalarına,
 • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olmasına,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırma Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ya da başvuru esnasında kayıt olmalarına,
 • Katılımcının kadrolu idari görevinin bulunmaması ve aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden öğretmenlerden olmasına dikkat edilecektir.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

Bizi takip etmeyi unutma! 
-Instagram, FacebookTwitterTelegramWhatsapp Duyuru Kanalı

Erasmus+ ve ESC projeleri için BURAYA tıkla!

Yorum Yap