• awesome images 0(506) 281 08 09
 • info@eplusturkiye.org
 • Anasayfa
 • Deprem Verilerine Dayalı Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi - E+ Türkiye

TÜBİTAK 2237A Deprem Verilerine Dayalı Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi Projesinin amacı ; katılımcıların deprem konusunda çalışmalar yapmasını teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla; Akademik çalışmalarında deprem verilerinin kullanımı, deprem haritaları üzerindeki özel işaretlerin anlamı, harita ölçüm ve çizim aşamaları, kullanılan bilgisayar programları ve ölçü aletlerinin tanıtımıdır.

Kapsamı ve Hedef Kitlesi: Bu proje kapsamında katılımcıların kendi çalışma alanlarına yönelik olarak deprem konusunda bir akademik yayının (bildiri, makale, tez, proje vb.) nasıl yapıldığı, kullanılan verilerin, modelleme sistemlerinin ve bilgisayar programlarının neler olduğu, deprem verilerinin elde edilmesinde kullanılan ölçü aletleri ve uygulamaları konusunda ilgi ve merak uyandıracak, motivasyonlarını arttıracak ve daha kolay ve kaliteli yayın yapmalarını sağlayabilecek pratik bilgileri, daha önce yayınlanmış makale ve kabul edilmiş projeler üzerinden uygulamalı eğitimler yoluyla kazanmaları hedeflenmiştir.

Projenin hedef kitlesini; Deprem temelli akademik çalışmalar yapan veya yapmak isteyen;

 • Lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencileri,
 • Genç araştırmacılar (35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişiler),
 • Uzmanlar (35 yaş altı, en az yüksek lisans derecesine sahip, üniversite ya da kamu kurumlarının Ar-Ge birimlerinde uzman statüsünde çalışan kişiler),

oluşturmaktadır.

 1. Yöntemi ve Sonucu: Öncelikle bütün teorik bilgiler bilgisayar laboratuvarı ortamında ve alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek, akabinde depreme dayalı akademik çalışmalarda kullanılan verilerin, modelleme sistemlerinin ve bilgisayar programlarının neler olduğu, deprem verilerinin elde edilmesinde kullanılan ölçü aletleri ve uygulamaları konusunda daha önce yayınlanmış makale ve kabul edilmiş projeler üzerinden uygulamalı eğitimler yoluyla yapılacaktır.

Proje sonucunda, deprem konusunda kaliteli akademik yayınlar hazırlamayı uygulama yaparak öğrenen katılımcılar,

 • Bu alandaki güncel gelişmeleri kalıcı bir şekilde öğrenmiş,
 • Kendi çalışma alanlarında deprem temelli çalışmalar yapabilecek duruma gelmiş,
 • Bilimsel gelişmelerine önemli katkılar eklemiş,

olacaklardır.

Ayrıca bu proje ile;

 • Giderek önem kazanan deprem verilerinin akademik çalışmalarda nasıl kullanılacağının öğrenilmesi,
 • Bir deprem verisinin nasıl elde edildiği, deprem haritalarının oluşturulması için gerekli olan ölçüm, hesap ve çizim aşamalarında kullanılan araç-gereç ve bilgisayar programlarının neler olduğunun öğrenilmesi ve kullanılması,
 • Kroki ve özellikleri, Haritacılıkta kuzey yönü kavramı, önemi ve çeşitleri,
 • Deprem haritası üzerindeki özel işaretlerin anlamı, Haritalarda projeksiyon (İzdüşüm) kavramı ve çeşitleri,
 • Değişik veri kaynaklarından elde edilen deprem verilerinin kullanılmasıyla oluşturulan CBS tabanlı deprem haritalarının incelenmesi ve uygulama örnekleri,
 • Yersel lazer tarayıcı, uçak, insansız hava araçları (İHA) ve uydu görüntülerinden deprem haritası yapımı,
 • Deprem haritalarının yapımıyla doğrudan ilgili bilgisayar programları ve uydu bazlı konum belirleme (GPS) gibi yapay uydu teknolojisindeki gelişmelerin tanıtılması,
 • Harita üretiminin ilk adımı olan arazi uygulamalarının tanıtılması,
 • Katılımcıların mesleki çalışma alanlarına uygun sanal gerçeklik hakkında bilgiler vermek ve depreme dayalı uygulama örnekleri olarak bir yerleşim yerini modelleyip içerisinde gezinti sağlamak,

amaçlarını taşımaktadır.

Bu proje; katılımcılar açısından, bu alandaki güncel teknolojik gelişmeleri yakından tanımış olmaları, deprem temelli akademik çalışmalarını da daha kolay yapabilir hale gelmiş olmaları bakımından önemlidir. Ayrıca bu proje, deprem çalışmaları alanındaki yeni yaklaşımların uygulanması, katılımcıların bu alanda yaşadıkları sorunların ilk elden çözüme kavuşturulması ve tam olarak kavrayamadıkları ancak son yıllarda deprem çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan meteorolojik ve GPS verilerine ulaşabilme ve yorumlanabilmesi, Google Maps deprem haritalarının üretilebilmesi ve ilgili programların bu doğrultuda kullanılabilmesi gibi bazı konuların (CBS, GPS, İHA, projeksiyon sistemleri, koordinat sistemleri vb.) açıklanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Planlanan program kapsamında katılımcılara teori ile birlikte uygulamalı eğitim verilmesi öngörülmektedir.

Proje kapsamında uygulamaları yapılacak olan sanal gerçeklik tekniği sayesinde katılımcılar, proje hazırlıklarında zenginleştirilmiş materyal üretiminde yenilikçi yaklaşımlar geliştirebileceklerdir. Sanal gerçeklik teknolojisi ile projelerinin uygulamalı öğretiminde bir materyal olarak kullanımı ve uygulamaya yönelik atölye çalışmaları yapabileceklerdir.

Etkinlik ile ilgili önemli bilgiler:

 • Etkinlik ÜCRETSİZ olup, 4 tam gün süreyle Osmaniye’de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Tüm masraflar TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
 • Katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır.
 • Etkinlik, ilk aşamadaki teorik sunumlar sonrasında ikinci aşamada 6-8 er kişilik gruplar halinde etkileşimli-uygulamalı oturumlar şeklinde yürütülecektir. İkinci aşamada katılımcıların varsa taslak araştırma makale yayın örnekleri üzerinde uygulamalı olarak tartışılacaktır.
 • Etkinliğe Osmaniye il merkezi dışından katılacakların yol- konaklama–yemek giderleri; Osmaniye il merkezinden katılacakların ise yemek giderleri, TÜBİTAK harcama esasları çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • ‘’Etkinlik Ders Notları’’ ve Katılım Belgesi’’ katılımcılara etkinlik sonunda verilecektir.
 • Katılımcıların tüm oturumlara katılması zorunludur.

Etkinlik için Son Başvuru: 08 Eylül 2023

Etkinlik: 18-21 Eylül 2023

Eğitim yeri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kampüsü, Osmaniye

Program koordinatörü: Doç. Dr. Nuri ERDEM, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Bizi takip etmeyi unutma! 
-InstagramFacebookTwitterThreadsTelegramWhatsapp Duyuru Kanalı

Erasmus+ ve ESC projeleri için BURAYA tıkla!

Yorum Yap