• awesome images 0(506) 281 08 09
 • info@eplusturkiye.org
 • Anasayfa
 • Jean Monnet Burs Programı - E+ Türkiye

Jean Monnet Burs Programı

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik için yürüttüğü müzakere sürecinde kamu kurumlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere kadar toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düşüyor. Bu nedenle toplumun her kesiminde AB ile ilgili disiplinleri yakından takip edebilecek ve bu konularda uzmanlaşmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile Jean Monnet Burs Programı oluşturulmuştur.
Jean Monnet Burs Programı, 1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayarak başlamıştır. Türkiye’de en uzun süredir devam eden projelerden biridir. Geçtiğimiz yıllar boyunca 2500’den fazla bursiyer çeşitli AB üyesi ülkelerde AB ve AB müktesebatı ile ilgili bir lisansüstü programa kayıt yaptırma fırsatı bulmuştur.

Bursun Amacı: Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci kapsamında, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişilerin sayısını artırmayı ve Türkiye’nin idari kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Burs Kapsamı Jean Monnet Bursu, Türkiye’nin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili akademik çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konularda (AB müktesebat fasılları) yapılacak akademik çalışmalara burs verilecektir:

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • Çalışanların Dolaşım Özgürlüğü
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Finansal Hizmetler
 • Dijital Dönüşüm ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistikler
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletme ve Sanayi Politikası
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Gümrük Birliği
 • Dış İlişkiler
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
 • Mali Kontrol

Jean Monnet Burs Programı

Bursun Hedef Kitlesi Burs Programına kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları, lisans son sınıf öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli başvurabilir.

Başvuru Kriterleri: Her akademik yıl için resmi bir duyuru yayınlanır. Adayların başvuru kriterleri için ilgili duyuruyu detaylı olarak incelemeleri gerekmektedir.

Burs Miktarı

Burs aşağıdakileri kapsar;

Öğrenim ücretleri (22.000 Avro’ya kadar),
Aylık burs (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb. (ev sahibi AB üyesi ülkeye göre değişmektedir, lütfen aşağıdaki tabloya bakınız),
Bir defaya mahsus olmak üzere çeşitli giderler için sabit miktar (3.500 Avro) (vize-pasaport, eğitim materyalleri, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta, her türlü vergi yükümlülüğü ve benzeri giderler için kullanılmak üzere).
Burs aylık olarak ödenmez. Bunun yerine, bursun %90’ı sözleşmelerin imzalanmasının ardından, kalan %10’u ise programın tamamlanması ve kapanış sürecinin ardından ödenir.

Jean Monnet Bursu sadece bursiyerlerin masraflarını karşılamaktadır. Aileleri/kişisel refakatçileri ile seyahat edecek bursiyerlere ekstra harcırah ödenmeyecektir.

Akademik çalışmalarını başarıyla tamamlayamayan veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremeyen bursiyerlerden aldıkları bursun tamamını veya bir kısmını geri ödemeleri talep edilecektir.

Ev Sahibi ÜlkeAylık Burs (Euro)
Austria1600
Belgium1550
Bulgaria700
Croatia850
Czechia950
Denmark1950
Estonia1150
Finland1750
France1450
Germany1450
Greece1150
Greek Administration of Southern Cyprus1300
Hungary850
Ireland1950
Italy1350
Latvia1050
Lithuania900
Luxembourg2050
Malta1200
Poland750
Portugal1200
Romania700
Slovakia1100
Slovenia1200
Spain1350
Sweden1850
The Netherlands1600
Detaylı bilgi için:

info@jeanmonnet.org.tr

www.jeanmonnet.org.tr

Bursu ve Programı sosyal medyada takip edin:

Facebook: www.facebook.com/jeanmonnetbursprogrami

Instagram: instagram.com/jeanmonnetbursu/

X: twitter.com/jeanmonnetbursu

Linkedin: linkedin.com/company/jeanmonnetbursu

Youtube: youtube.com/jeanmonnetbursu

Jean Monnet Burs Programı

Daha fazla blog yazısı okumak için buraya tıklayın.
Merak ettiklerinizi ve sormak istediklerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz.

Bizi takip etmeyi unutma! 
-InstagramFacebookTwitterThreadsTelegramWhatsapp Duyuru Kanalı

Erasmus+ ve ESC projeleri için BURAYA tıkla!

Yorum Yap